Łódź

PIOTRKOWSKA 270

pozostałe kraje europejskie, kraje pozaeuropejskie, kraje sąsiadujące z RP, kraj,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
PIOTRKOWSKA 249/25

kraj, kraje sąsiadujące z RP,

W latach 1992-2003 działalność naszego biura jako organizatora turystyki polegała głównie na organizacji różnego rodzaju imprez turystycznych, pobytów wczasowych, wypoczynku dla dzieci i młodzieży, wycieczek turystyczno-krajoznawczych w kraju i za granicą – prowadzimy tę działalność nadal na zlecenie kontrahenta ( stowarzyszenia, zakłady pracy, kościoły – w przypadku zlecenia zorganizowania pielgrzymki) i są to imprezy wyłącznie z transportem autokarowym. Od 2003 roku zakres działalności naszego biura poszerzony został o turnusy rehabilitacyjne, które organizujemy dla osób niepełnosprawnych, a która to działalność trwa do chwili obecnej i jest przeważającą. Nadmieniamy, iż już w latach 2001-2003 prowadziliśmy działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie m.in. organizacji turnusów rehabilitacyjnych, organizacji wycieczek turystyczno – krajoznawczych oraz imprez o charakterze pielgrzymkowym w kraju i za granicą. W styczniu 2004 roku uzyskaliśmy zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych o numerze OR/10/0002/10 ważny do 20.01.2013 roku. Turnusy rehabilitacyjne organizowane są na terenie naszego kraju w ośrodkach wczasowo – rehabilitacyjnych bądź w sanatoriach a więc w ośrodkach przystosowanych do prowadzenia tego rodzaju działalności.

Turystyka: Organizator/Pośrednik
SIENKIEWICZA 85/87

kraj,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
WIGURY 21

kraj, kraje sąsiadujące z RP,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
WIGURY 12 3

kraj, kraje sąsiadujące z RP,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
Przerwa techniczna.